Gyógyítás

A gyógyítás Dévény módszernek az a tevékenysége, amely az izom,- ín, - és kötőszövetrendszer normál szöveti állapotának és normál helyzetének helyreállítása; egyidejűleg az izmokban és inakban lévő idegvégződések direkt ingerlése és ezáltal az agyba ingerület közvetlen juttatása. A Dévény módszer gyógyítás területe az SMT (Speciális Manuális Technika)

A Dévény módszer a prevenció elvét megvalósítva gyógyít. Ez azt jelenti, hogy a aminél korábban megkezdett kezeléssel nem engedi kifejlődni a tüneteket, amelyek kifejlődve már nem gyógyíthatók, csak javíthatók. Ez a kezelési elv megfelel a régi kínai orvoslás gyakorlatának, amely szerint az az orvos kapta a legmagasabb fizetést, akinek a legkevesebb volt a betege. A kevés beteget jó gyógyítással, vagyis a betegség kialakulásának megelőzésével lehetett elérni. Fontos hangsúlyozni, hogy csak a korán megkezdett SMT kezeléssel lehet elérni a maradványtünet nélküli, teljes gyógyulást.

Gyakori kérdések és válaszok A Dévény féle gyógyításról

A DSGM speciális manuális technikája.(SMT)
Olyan kézzel végzett izom-ín-kötőszövet kezelés, amely normalizálja a kóros izomzatot és direkt ingereket képes küldeni az agyba. Az izomzat normalizálása a kontraktúrák (az izomzat zsugorodásai,letapadásai) elhárítását és az izmok kóros helyzetének megszüntetését jelenti. Az agy direkt ingerlése pedig az izmokban és inakban lévő idegvégződések (receptorok) és a szakember kezének közvetlen kapcsolata révén jön létre, természetesen a bőrön keresztül.
SMT kezelést kizárólag DSGM-szakgyógytornász végezhet csak. Ezt a képesítést -minimum 2 év szakmai gyakorlattal rendelkező - gyógytornászok szerezhetik meg. A posztgraduális képzés akkreditált, 4 féléves, a félévek kollokviumokkal, szigorlattal, a 4.félév végén államvizsgával és szakdolgozat megírásával zárul. A képzésen résztvevők száma 26 fő lehet csak, miután az oktatás szinte személyre szóló. A túljelentkezés általában öt-hatszoros.
Az SMT-kezelés egyéni foglalkozás keretében, személyre szólóan, szülő jelenlétében történik. Gyakorisága heti 1, súlyos esetben heti 2, vagy több alkalom. A kezelések előírt ideje CP (cerebral paresis) esetén 60 perc, ezalól csak az arc-száj kezelés és kisebb lokális problémák a kivétel. Az 1 órás kezelési időtől eltérni csak kivételes esetekben, szakmai indokok alapján lehet. Az eredményesség szempontjából a test egy-egy területén eltöltött kezelési idő nagyjelentőségű.
Csecsemők, kisgyermekek esetében különböző, a szülő segítségével megtartott fekvő, ülő, térdelő, guggoló testhelyzetekben, majd mozgásvégzés közben alkalmazott technikával is. Nagyon óvatosan, lassan, fokozatos finom erőadagolással fejtjük ki az ingerhatást. A mozgás közbeni kezelés megfelel a csecsemők és a 3 év alatti korosztály aktív tornájának. 3 éves kor alatt nincs célirányos torna, mert a kisgyerek életkorilag alkalmatlan rá.
Az SMT - kezelés beindítja a működést, a "torna" erősít és koordinációt fejleszt. De amíg a működés nem indul be, hiába erőltetjük a "tornát" ha egyszer nem képes rá.
A minél korábbi SMT- kezelés.
Mert az agynak 5 hónapos korig van tartalékállománya, amely ezután élettanilag leépül, eltűnik, ha nincs igénybevéve. Az SMT a kézzel történő direkt ingerléssel képes ezt a tartalékállományt beindítani. Ez a direkt hatás a szülési sérülések valódi gyógyításának a kulcsa. A direkt ingerlés a szakgyógytornász keze és a receptorok közvetlen - bőrön keresztüli - kapcsolata révén válik lehetővé.
Amíg szabályosan nem jár. A mozgás kifogástalan minősége ugyanolyan fontos a DSGM számára, mint a mozgás létrejötte. Megfelelő mozgásfejlődés esetén a kezelések között 2-4 hetes szünet is tartható.
Szülő és más laikus személy nem végezhet SMT-kezelést, mert alkalmazása sokrétű felkészülést igénylő, bonyolult feladat. A kezelés látványa nem mutatja meg a mögöttes tartalmat, sem azt, hogy milyen nehéz annak szakszerű elsajátítása.
Mind az SMT-kezelés, mind a mozgásfejlesztés, a "torna" sokévi tanulmányt igénylő "szakma", amit nem lehet néhány perc alatt átadni a laikus hozzátartozóknak. A saját profizmusát minősíti le és árulja el mozgásfejlesztésben való járatlanságát, aki a szülőre hárítja a gyógyítás felelősségét és feladatát. járás és önkiszolgálás képessége még senkit nem avat a mozgáskorrekció szakemberévé.
Az egész vázizomzat-azon belül hangsúlyozottan az inak és a kötőszövet-sajátos kezelésén kívül a DSGM nagy hangsúlyt fektet a nyak-arc-koponya és a száj belső lágyrészeinek SMT-kezelésére. Csecsemőkorban a száj kezelésével lehet elhárítani a szopási problémákat és megelőzni a későbbi rágási, nyelési és beszédzavarokat.
A mozgássérülések valamennyi területén, a CP-n kívül kiemelten is a traumatológiában. Ennek magyarázata, hogy a sérülés eredetétől függetlenül az izomzat mindig érintett. Az idegrendszer (központi és perifériás) esetén a receptorokon keresztüli direkt ingerlés hatékonysága más eljárással nem elérhető.

Vizsgálat

A Dévény módszerrel végzett kezeléseket  minden esetben megelőzi egy általános szakorvosi és szakgyógytornászi vizsgálat. A vizsgálat a DSGM speciális tünettanának felhasználásával történik.

A vizsgálat kiterjed

Az idő előtt, vagy nehezen született un. „rizikó babák” vizsgálatára

A korai időszakban a későbbi mozgásproblémák lehetőségére utaló un. „gyanújelek” felismerésére

A kifejezett tartási és mozgásproblémák tüneteinek észlelésére

Az Alapítvány hetente két alkalommal tart vizsgálatot, amelyre bárki behozhatja gyermekét, ha saját maga úgy érzi, hogy csecsemője rizikós, vagy gyanújeleket észlel rajta. Ugyancsak elvégzi a vizsgálatot az Alapítvány, ha a védőnő, vagy a gyermekorvos ezt ajánlja számára.

Gyakori kérdések és válaszok: A Dévény féle vizsgálatról

Szakorvosi és DSGM-szakgyógytornászi vizsgálat.
Az a DSGM-szakgyógytornász, aki elvégezte az akkreditált,4 féléves posztgraduális képzést, ismeri a DSGM vizsgálati szempontjait és az izomműködés összefüggéseit.
A sajátos tünettan, amely a módszerhez hasonlóan a tapasztalat alapján jött létre, és amelyet az izmokkal, inakkal és a kötőszövettel történő közvetlen kapcsolat alakított ki. Ezek olyan tartási és mozgási eltérések, valamint a különböző testtájakon és a bőrön keresztül mutatkozó izomelváltozások, amelyekre a szakemberek eddig nem figyeltek fel.

Kezelések

A kezelések megkezdéséhez minden esetben szakorvosi (gyermek,- neurológus, ortopéd) vagy gyermek háziorvosi beutaló szükséges.

A gyermekek gyógyító kezelése az Alapítvány 1122 Budapest Széll Kálmán tér 16. szám alatti telephelyén történik. Megközelíthető a Széll Kálmán téri Metró, busz és villamos megállóktól. Az épület hátsó bejárata az Ignotus utcában található, itt díjfizetés mellett parkolásra is lehetőség van.

A kezelések során a DSGM szakgyógytornász a gyermek egész testét kezeli, az Alapítvány által kialakított szakmai protokoll előírásai szerint. Egy kezelés 55-60 perc időtartamú. Abban az esetben, ha a gyermek csak szopási, nyelési, esetleg hangképzési problémák miatt kerül kezelésre, akkor a kezelés az arcra, nyakra, fejre és szájüregre terjed ki, időtartama 25-30 perc.

A gyermekek kezelését az Alapítványban két főállású és nyolc részmunkaidős DSGM szakgyógytornász végzi. Ez a létszám sajnos nem elegendő arra, hogy mindenki, aki az Alapítványhoz fordul, onnan is kapjon ellátást. Azokban az esetekben, amikor a kapacitásaink kihasználtsága miatt nem tudjuk saját magunk ellátni a beteget, akkor ajánlunk DSGM végzettséggel rendelkező szakgyógytornászt. Az Alapítvány által ajánlott DSGM szakgyógytornászok jegyzékét és területi működési körüket itt lehet megtalálni.

A kezelésekre történő beosztást az adminisztrációs munkatársak végzik. Fontos, hogy a gyermek megjelenjen a megbeszélt kezelési időpontban. Abban az esetben, ha betegség, vagy más halaszthatatlan ok miatt a kezelésre a szülő nem tudja elhozni a gyermeket, kérjük, hogy erről minél hamarabb telefonon tájékoztassák az adminisztrációs munkatársainkat. Ebben az esetben ők be tudnak hívni más gyermeket a kieső kezelésre. Ezzel más beteg gyermekek gyógyulását segítik.

A szülő (kísérő) jelen lehet a kezelő szobában a kezeléseken, azonban minden esetben tiszta váltó-zokni használata kötelező.

Kezelések társadalombiztosításra

A Dévény módszerrel történő kezelést már 1995 óta támogatja az társadalombiztosítás (OEP). Sajnos az egészségügyi forrásokból mindig kevesebb van, mint amennyire szükség lenne, ezért a Dévény módszerrel történő kezelésre is jóval kevesebb pénzt tud adni társadalombiztosítás, mint amennyibe az Alapítványnak egy kezelés kerül. Ez igaz az évente  OEP támogatással elvégezhető kezelések számára is, amelyet szintén csak korlátázott mértékben támogat a társadalombiztosítás. Ez az oka annak, hogy az Alapítvány folyamatosan rászorul a támogatásokra és a hozzájárulásokra. A kezelések finanszírozásának forrásait itt tekintheti meg

Ha támogatni akarja az Alapítványt, vagy a kezelésekhez kíván hozzájárulást adni, azt itt teheti meg.

2015 július 1-jétől a Dévény módszerrel történő kezelések a 31/2015. (VI.12) EMMI rendelettel (MódR.) módosított 9/1993. (IV.2.) NM rendelet (R.) alapján a DSGM-kezelésekre kialakított speciális indexált (94616 és 964618) kód alkalmazásával és a hivatkozott R. 2. sz. mellékletében írottak szerint kizárólag a Dévény Anna Alapítvány által igénybe vehető finanszírozással valósulnak meg.

Az Alapítvány ennek alapján pályázatot nyújtott be az OEP-hez, amelyben további kezelésekhez kér társadalombiztosítási támogatást. A pályázat eredményessége esetén várhatóan 2016. májustól  - korlátozott mértékben ugyan - de elérhető lesz az OEP támogatással igénybe vehető  Dévény-féle kezelés vidéken is.  Erről itt a honlapon is tájékoztatást fogunk adni.

Addig az Alapítvány szervezetén kívül, Budapesten és vidéken működő DSGM-szakgyógytornászok  gyógyító munkája csak magánrendelés útján  vehető igénybe.