Pályázatok

Emberi Erőforrások Minisztériuma

A minisztérium az Alapítvány jelenleg legnagyobb támogatója. Évente jelentős összeggel támogatja az Alapítvány működését, a támogatás az Alapítvány heti két alkalommal tartott szűrővizsgálataink megtartását, a csoportos testképző órák megtartását támogatja és  az Alapítvány  adminisztrációs kiadásai egy részének forrását biztosítja.

TÁMOP-6.2.2/B/12/1

2013-ban a Dévény Anna Alapítvány és a Semmelweis Egyetem közösen vettek részt egy európai uniós pályázati programban, amelynek célja az volt, hogy kidolgozzon egy olyan, a magyar felsőoktatásban alkalmazható oktatási anyagot, amelynek az elsajátítása esetén a végzett védőnő hallgatók alkalmazni tudják a DSGM sajátos szemléletű vizsgálatát, felismerik a korai tüneteket és azok függvényében a megfelelő intézményekbe irányítják a kezelésre szorulókat.

A közeli cél olyan szakemberek képzése volt, akik gyakorló védőnőként rendelkeznek a megfelelő elméleti és gyakorlati ismeretekkel, jártassággal, készséggel, hogy a Dévény-módszer sajátos szemlélete alapján a csecsemőket/kisgyermekeket a mozgásaik, mozgásfejlődésük és a testtartásuk alapján preventív szemlélettel is szűrjék. Ezáltal a kezelésre szorulókat:

speciális tanácsokkal lássa el,

prevenciós céllal célirányos kezelésekre utalják be,

megfelelő szakemberekhez irányítsák.

ÁROP 1.A.6-2013-2013-0006

A XII. kerületi Önkormányzat erős civil hálózatot kíván kialakítani a kerületben, a kerületben működő civil szervezetekkel és alapítványokkal együttműködve, támogatva működésüket. Ennek első állomásaként a kerületben működő Dévény Anna Alapítványt kérte fel az önkormányzat partnerként.

A program célja volt, hogy a kerületben a csecsemő- és gyermekkori fejlesztéssel, prevencióval és mozgásterápiával foglalkozó egészségügyi alapellátás résztvevői (pl. Védőnői Szolgálat), egészségügyi intézmények (pl. Szent János Kórház – Csecsemő Osztály), egészségügyi vállalkozásokat (pl. gyermekorvosi gazdasági társaságok), valamint gyermekjóléti és oktatási intézményeke, azok fejlesztő pedagógusait bevonják az együttműködésbe.

Ezen együttműködés célja volt - a partnerség kialakításán túl - a DSGM szakmai továbbképzés lehetőségének megteremtése, tájékoztató napok, fórumok tartása tapasztalatcsere céljából, valamint DSGM tájékoztató megjelentetése a projekt keretében és támogatásával.

Budapest V. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala

A polgármesteri hivatal évente pályázat útján támogatja az Alapítvány október 6-a utcai tornatermének fenntartását.

Magnet Bank (KAP program)

Az Alapítvány évek óta részesedik a bank Közösségi Adományozási Programjából (KAP) mely egy, a bank teljes ügyfélkörét mozgósító társadalmi edukációs kezdeményezés. A program célja, hogy a megerősödjön az a munkatársi- és ügyfélréteg, amely aktívan felelősséget vállal a civil ügyekért.

A KAP program keretein belül a bank tulajdonosi köre minden évben lemond az adózott eredmény 10%-áról, majd feljogosítja az ügyfeleket, hogy ezzel segítsék a programban résztvevő civil szervezeteket. Így – hazánkban példa nélküli módon – a MagNet Bank ügyfeleinek lehetősége nyílik arra, hogy számukra fontos célokat támogassanak, saját bankjuk profitjából.

Az Alapítvány évek óta sikeresen pályázik a KP programból történő részesedésre, amely jó bizonyítéka annak, hogy a bank ügyfelei és ügyintézői ismerik és hasznosnak tartják az Alapítvány gyógyító tevékenységét.