A Dévény-módszer összefoglalója

A Dévény módszer - a gyógyítás és fejlesztés összhangja

A Dévény módszer, azaz a Dévény Speciális manuális technika-Gimnasztika Módszer, amely nevét megalkotójának, Dévény Annának nevéből és a módszer két fő területéből kapta.

A módszer rövidített nevén a DSGM. A DSGM nemcsak egy módszer a sok közül, hanem a mozgásrehabilitáció eddigiektől eltérő, gyökeresen új megközelítése.

A mozgásrehabilitációban minden módszer a beteg mozgásának erőltetésén alapul, a DSGM azonban képessé tesz. Mindenki elvárja a pácienstől, hogy azt csinálja, amire nem képes. A DSGM speciális manuális technikája a képessé tevés egyedüli eszköze

A DSGM sem elméletben, sem gyakorlatban nem azonosítható, vagy hasonlítható más módszerekkel, mert

Speciális tünettana van, amelynek alapján a mozgássérülés jeleit és fokát megállapítja.

Manuálisan gyógyít,ebből következik, hogy rendkívül munkaigényes, ami a szakgyógytornászt szellemileg és fizikailag egyaránt nagyon igénybe veszi.

Statisztikailag igazolt eredményei kiemelik a többi rehabilitációs módszer közül, mert hatásosabbnak bizonyult azoknál.

A gyógyulás a szabályos, teljeskörű mozgásrehabilitációt jelenti.

A gyógyítás feltétele a minél korábbi - lehetőleg már az inkubátorban - megkezdett SMT - kezelés. 

A baleseti sérültek SMT-kezelésével felére csökkenthető a rehabilitációs idő és minőségi mozgás érhető el. Az OEP ilyen irányú költségei az SMT kezelés elterjedésével felére - negyedére lennének csökkenthetők.

Az SMT kezelés gyógyító hatása az összes mozgássérülés esetén - beleértve az orthopediát és reumatológiát is - rendkívül hatékony. Az SMT azért minden habilitáció/rehabilitáció alapja, mert képessé tesz és nem azt erőlteti, amire a beteg nem képes.

Gyakori kérdések és válaszok A DSGM-ről

Dévény Speciális manuális technika-Gimnasztika Módszer

Jelöli a szerző nevét és a két tevékenységi területet. A DSGM nem egy módszer a sok közül, hanem a mozgásrehabilitáció eddigiektől eltérő, gyökeresen új megközelítése.
A gyakorlati tapasztalatok alapján. A kialakulás története:

Húszéves neurológiai munkám eredménytelensége szükségessé tette olyan új út keresését, amely valódi gyógyulást és teljes körű elméleti és gyakorlati útmutatást ad. Először felborult a régi, de nem volt meg az új. A magatehetetlen testekkel való küzdelem, a segítés szándéka és mérhetetlenül sok munka során, hosszú évek, évtizedek tapasztalata állt össze rendszerré. A megoldások folyamatos keresése hozta meg az eredményeket. Ezek megfellebbezhetetlenek, mert konkrét tények százai igazolják azokat. A gyakorlati tapasztalatokat ma már állatkísérlet tudományosan is alátámasztja (Dr. Király István: Az SMT alkalmazása az állatorvosi gyakorlatban. Mozgásterápia 2000.09.22-23)

A kontrollcsoportot az ikrek jelentik. Számos esetben bebizonyosodott, hogy a sérülten született kezelt gyermek később sokkal ügyesebbé és okosabbá vált, mint egészségesen született nem kezelt testvére.
Elméletekre, hypotézisekre alapozva, "íróasztal mellett", vagyis mozgásképzésben járatlan egyének gyakorlati tapasztalatok nélkül, elméleti elgondolások alapján hoztak létre gyakorlati módszereket. Hasonló ez ahhoz, mintha valaki a kottaolvasás képessége nélkül akarná megmondani, hogyan kell muzsikálni.
A szakszerűségnek három feltétele van. Ezek:

1. A kórképek ismerete.
2. A normál mozgásfejlesztés elméletének ismerete és gyakorlatának megtapasztalása saját testen
3. A normál mozgásfejlesztés törvényszerűségeinek transzponálása a sérülésekre. Az eddigi módszerekből e két utóbbi hiányzik. Ez vezetett a mozgásrehabilitáció tévútjaira. A szakszerűség feltételei nincsenek meg egyik módszernél sem. Minden szakmában vannak kiváló és gyenge képességű egyének, de nem engedhető meg, hogy bárki olyan területekre tévedjen, módszereket találjon ki, amiben nincs képzettsége. Ez az elképesztő gyakorlat egyedül a mozgásrehabilitációban valósult meg, a gyógyítás egyetlen más területén sem.
Elméletében és gyakorlatában egyaránt. Konkrétan; mindenki erőltet, a DSGM képessé tesz. Mindenki elvárja a pácienstől, hogy azt csinálja, amire nem képes. A DSGM speciális manuális technikája a képessé-tevés jelenleg egyedüli eszköze.
Szülési sérüléseknél a kezelés által bevitt ingernek be kell épülnie az agyba. Ez azonban nem történik meg, ha gondolkodásmódjától idegen hatások ezt a beépülést megzavarják. Különböző hatású gyógyszereket sem lehet meggondolatlanul vegyíteni, és "összekeverve" bevinni a szervezetbe, mert rossz kölcsönhatásba lépnek. Ez a káros kölcsönhatás lép fel a módszerek "keverésének" esetén is. Ugyanez áll a baleseti sérültek kezelésére is. Az erőszakos ízületi kimozgatás és a nem működő erőltetése megsemmisiti az óvatosan alkalmazott SMT-izomzatot helyreállító hatását.
Komplex, mert a DSGM két részterülete a gyógyítás és a fejlesztés egymásra épül, komplett mert mindkét tevékenységre megadja a konkrét gyakorlati útmutatást.
Mert kóros izomállapot, eredettől függetlenül minden mozgássérülésnél fellép. Ezt a kóros izomállapotot képes normalizálni az SMT, a mozgássérülések valamennyi területén.
Soha nem definiálta senki, hogy mi a gyógyítás és mi a fejlesztés.

Gyógyítás: a működés helyes beindítása, a képessé tevés.

Fejlesztés: a beindított helyes működés további finomítása.

A sorrend nem felcserélhető, mert ami nem működik, azon nincs mit fejleszteni.

Ezen a tényen pedig nincs mit vitatkozni. Mégis mindenki fejlesztéssel akar gyógyítani, vagyis azt erőlteti- a mozgásrehabilitáció valamennyi területén, legyen az csecsemő, gyermek,vagy felnőtt - amire az nem képes. Ez pedig a lehetetlen elvárása.

A páciens soha nem azért nem csinálja, mert nem akarja, hanem mert nem tudja, azaz nem képes rá. Ha nem tesszük képessé, nem gyógyítottunk.
A DSGM gyógyuláson normál mozgást ,a mozgás jó minőségét és ezáltal normál életvitelt ért,nem a sérült egyén valamilyen módon történő foglalkoztatását. A "Mindegy, hogy hogyan csak mozogjon" a DSGM számára elfogadhatatlan, mert beidegzi a kórosat és további kóros mechanizmusokat szül. Elindítja a circulus vitiosus (kóros kör) folyamatát. Baleseti utókezeléseknél a kontraktúrákkal terhelt izomzat mozgásra kényszerítése vezet a "befagyott" izületekhez. A mozgásrehabilitáció első lépése diagnózistól függetlenül, az izomzat normál szöveti állapotának a helyreállítása kell legyen. Erre szolgál az SMT.