Csoportos órák: mozgásfejlesztés, testképzés

Tisztelt Szülők, tisztelt Résztvevők!

A csoportos órák bizonytalan ideig szünetelnek.

Budapest, 2022. május 27.

Tisztelettel,

Dévény Anna Alapítvány

„Helyesen mozogni csak egyféleképpen lehet. A szép mozgás szigorú rend alapján működő tudatosan felépített mozgásrendszert jelent.”                                                                                                                                                  (Dévény Anna, gyógytornász)

A Dévény-módszer másik területe a mozgásfejlesztés, azaz a koordináció, erő, ügyesség, és állóképesség fejlesztésén keresztül a tudatos, pontos, gazdaságos, harmonikus mozgás kialakítása.  Olyan esztétikus testképzés, amely nem mozgásstílus, és nem mozgásműfaj, hanem a testből kihozható maximum technikája. A Dévény-módszer mozgásfejlesztés területe az STG (Speciális Testképző Gimnasztika)

A mozgásfejlesztő, testképző csoportos órák rendje:

Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek

9:00-10:00
Tartásjavító kondicionáló
torna (felnőtteknek)

Csizmadiáné
Hermann Mária

9:00-10:00 
Tartásjavító kondicionáló
torna (felnőtteknek)

Csizmadiáné
Hermann Mária

16:15-17:15 
Tartásjavító gerinctorna 
(14 éves kortól)

Molnár Zsuzsa

16:30-17:20 
Tartásjavító torna 
iskolásoknak
(6-10 éves)

Csizmadiáné
Hermann Mária

17:30-19:00
Esztétikus testképzés
(felnőtteknek)

Molnár Zsuzsa

17:00-17:50
Tartásjavító torna óvodásoknak
(4-5 éves)

Csizmadiáné
Hermann Mária

18:00-19:00 
Tartásjavító kondicionáló torna (felnőtteknek)


Csizmadiáné
Hermann Mária

18:10-19:10 
Tartásjavító gerinctorna 
(mozgásproblémás felnőtteknek)

Csizmadiáné
Hermann Mária

19:00-20:00 
Tartásjavító gerinctorna 
(felnőtteknek)
Molnár Zsuzsa


FIGYELEM!!! Az alábbi csütörtöki időpontokban az iskolás (6-10 éves) órák elmaradhatnak:

- az időpontok egyeztetés alatt állnak, ezért kérjük kísérjék figyelemmel az oldalt, az esetleges változásokat itt jelezzük.

Köszöntjük régi és új növendékeinket a 2019/2020-es tanévben!

Az idei tanév időtartama 9 hónap az iskolai szünetekkel együtt (2019. szeptember közepétől 2020. június közepéig tart).

Tanévkezdés: 2020. szeptember 9. hétfő  (kivéve a hétfő esti óra)

Beiratkozás az órák előtt az irodában történik: 
- az adatlapokat kérjük, hogy nyomtatott betűkkel, olvashatóan és pontosan töltsék ki
- azoknak a tanulóknak, akik a IV-es jelű gyógytornaként elfogadott óráinkra rendszeresen járnak,igény esetén, igazolást és osztályzatot is adunk

Befizetés bérletrendszerben ill. óradíj formájában,  az órák előtt az irodában történik:
- a 10 alkalomra szóló bérletek 12 hétig, az 5 alkalomra szóló bérletek 6 hétig érvényesek  
- az érvényesség hosszantartó (minimum 1 havi), orvos által igazolt mulasztással vihető csak át a következő hónapra, hosszabbítás egyéb esetben ben lehetséges
- a bérletet az óraadó tanár minden alkalommal dátummal és aláírással látja el 
- aki bérletét nem hozza magával, annak az aznapi órát be kell fizetnie
- készpénzfizetési számla igényüket kérjük előre jelezzék

ÓRADÍJ/BÉRLET ÁR:

1 x 50' óradíj: 1 500.-Ft
5 x 50’ bérlet: 6 500.-Ft
10 x 50’ bérlet: 12 000,-Ft

1 x 80' óradíj: 1 800.-Ft
5 x 80’ bérlet:  8 000.- Ft
10 x 80’ bérlet: 15 000.-Ft,

Két bérlet egyidejű vásárlása
esetén 10% kedvezményt biztosítunk:

 10x50’ + 10x80’ = 27 000.-Ft – 10% = 24 300.-Ft
  5 x50’ +  5x80’  = 14 500.-Ft – 10% = 13 500.-Ft

Családi kedvezmény: 2 fő esetén 10 %, 3 fő esetén 15%, 4 fő esetén 20%

FIGYELEM!!
Az órák látogatásához váltózokni (világos színű) v. gyakorló cipő használata kötelező.

A Dévény-féle testképzés oktatói

Kerekes Zsuzsanna

telefon: 06 1 355 5392

Kerekesné Molnár Zsuzsanna

Csizmadia Gáborné (Hermann Mária)

telefon: 06 1 355 5392

Csizmadia Jánosné3 éves korom óta meghatározó szerepet tölt be életemben a mozgás, melynek alapjait és szeretetét kitűnő tanáraimnak és mestereimnek köszönhetem. Szakmai hátterem segítségével, melyhez mozgás-művészeti diploma, és mozgás pedagógusi okleveles végzettség, gyógytornász mesterképző oktatás tartozik,számos mozgás problémával küzdő gyermeknek és felnőttnek sikerült visszaadnom testének szabad mozgását. Fontos számomra hogy az Alapítványnál eltöltött hosszú évek alatt a mozdulatok alapjait és örömeit helyesen tudjam átadni .

Izsák Katalin

telefon: 06 1 355 5392

Izsák Katalin

Kamaszként kezdtem járni Dévény Anna speciális testképző óráira. A saját élmény alapozta meg számomra a Dévény-módszer iránti feltétlen elkötelezettséget és ma már tudom, ezáltal kaptam egy életre szóló hivatást is.

Érettségi után a Dévény Anna által vezetett Október 6. utcai tornateremben kezdtem el dolgozni és rövid időn belül lehetőséget kaptam a zenére történő csoportos testképző órák tartására is. Levelező tagozaton elvégeztem a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskola oligrofen- szomatopedagógus szakát és ezzel párhuzamosan Dévény Anna első 2 éves mesterkurzusát speciális manuális technika szakon.

Mozgásfejlesztő foglalkozások

A mozgásfejlesztés az Alapítványnál csoportosan, zenére történik.

Miben különböznek ezek a foglalkozások egy sima kondícionáló tornától, vagy edzéstől?

A Dévény-féle testképző gimnasztika a mozgást - speciális szemléletén és testképző technikáján keresztül - korrigálja és fejleszti is egyben. Ahogyan Dévény Anna fogalmazta meg, ez a testből kihozható maximum technikája. Míg a szemlélet ugyanaz valamennyi csoportnál, addig az egyes csoportok látogatói nagyon különbözőek: az esztétikus külsőre és mozgásra vágyó nők, a profi táncosok éppúgy igénybe veszik ezeket az órákat, mint a mozogni vágyó iskolások, valamint az elért eredmények fenntartása érdekében  - a korábban Dévény-kezelésekre járt gyermekek.

Dévény Anna idézet


Mozgásfejlesztés Dévény-módszerrel kisgyermekeknek:

mozgásfejlesztésA csecsemőként Dévény-módszerrel kezelt gyermekek mozgásának továbbfejlesztésére, valamint a tartási, gerinc problémákkal küzdő gyermekek mozgásfejlesztésére az Alapítvány csoportos óráin van lehetőség. Az ilyen gyermekek számára tartott órák gyógytestnevelési órának számíthatnak.

A Közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény 52. §-a heti három órában szabja meg a pedagógiai szakszolgálatok feladatai közé sorolt gyógytestnevelést. Ez annyit jelent, hogy az iskola feladata a gyógytestnevelésre szorulók ellátása.

Gyógytestnevelésre utalt tanuló az, akit fejlődésben visszamaradott volta, mozgásszervi és/vagy belgyógyászati panaszok miatt a szakorvos gyógytestnevelésre javasol, akit e javaslat alapján az iskolai gyermekgyógyász orvos gyógytestnevelési (gyógytestnevelés II/a vagy II/b) csoportba sorol, s számára a gyógytestnevelő tanár a panaszok megszüntetésére irányuló testgyakorlatokat tervez és ír elő.

Az iskolával kötött megállapodás alapján az ilyen órák gyógytestnevelésként elfogadott órának számíthatnak. Azok a tanulók, akik megfelelő beutaló birtokában ezekre az órákra rendszeresen járnak, igazolást és osztályzatot is kapnak.

Az Alapítvány gyógyult és egészséges kisiskolásoknak és felső tagozatosoknak is tart zenés testképző órákat. Igény esetén a mozgásfejlesztést, mozgásművészetet oktató tanárok helyben, az iskolában is tartanak órákat.

Azoknak a gyermekeknek érdemes csoportos, testképző órára járni, akik már életkoruknál fogva tudatosan taníthatók (3,5-4 éves kortól).

Mozgásfejlesztés Dévény-módszerrel felnőtteknek (hölgyeknek):

Az egészséges mozgású, átlagos képességű felnőttek esztétikus mozgásának fejlesztésére az Alapítvány a Dévény-módszer alkalmazásával mozgásfejlesztő órákat tart felnőtteknek, elsősorban nőknek, akik nemcsak egészségesen szeretnének mozogni, hanem igényük van arra, hogy megtanuljanak harmonikusan járni, szépen, esztétikusan mozogni. Ugyanezt a módszert alkalmazza Dévény Anna a professzionális táncművészek mozgásának kondicionálására is.

A mozgásképző órákra az órarend szerinti speciális igények alapján az urakat is szeretettel várjuk.

Tornaterem Tornaterem

Gyakori kérdések és válaszok a Dévény féle mozgásfejlesztésről

Olyan speciális testképző gimnasztika (STG), amely a mozgássérülések rehabilitációjától a táncos képzésig a mozgásfejlesztés minden területén eredményesen alkalmazható. Ez nem stílus és nem műfaj,hanem a testből kihozható maximum technikája.
Dévény Anna Berczik Sára esztétikus mozgásképző rendszerét ötvözte saját speciális testképző technikájával.
Az STG
 • Korrekciós céllal történő felhasználása: az alkalmazott analitikus gimnasztika (AAG)
 • Egészséges átlagképességűek testképzése: esztétikus analitikus gimnasztika (EAG)
 • Professzionális táncosok képességfejlesztése és a sérülések elkerülése érdekében alkalmazva: analitikus táncgimnasztika (ATG)
Ugyanannak a testtechnikának ez a sokféle elnevezése a módszer univerzális hatékonyságára utal.
 1. Analizáló-szintetizáló szemlélet

  Berczik: Az analízis a mozdulatok elemekre bontását, a függetlenítés a testrészek mozgásainak egymástól független kidolgozását, a szintézis a kidolgozott részeknek az egészbe történő visszaépítését jelenti.

  Dévény: Az ép mozgás fejlesztésének és a sérült mozgás korrekciójának egyaránt ez a szakszerű módja és folyamata.

  Az analízis a szakszerű korrekció lényege:

  Az analízis elengedhetetlen a szakszerű korrekcióhoz, mert analízis nélkül, globálisan nem lehet korrigálni, mivel az okok elfedik egymást, így a hibás részletek, a kóros mozgásmechanizmusok összetevői nem felismerhetők. Felismerés nélkül pedig a hiba lényegét sem meglátni, sem kijavítani nem lehet,így a részen keresztül az egész hibás marad.

  Az analízis és felismerés hiánya vezet a "Mindegy, hogy hogyan, csak mozogjon" -elv gyakorlatához, amely kóros, természetellenes működéseket alakít ki, felerősíti a hibás beidegzéseket, és begyakoroltatja a kóros mechanizmusokat.

  Az így létrejövő torz mozgásformák növelik a sérülés tüneteinek mértékét és a circulus vitiosus elve alapján sokkal súlyosabb állapotot alakítanak ki, mint ami a kezdeti állapotból következett volna. Még enyhe esetekben is nehezebbé válik a praktikus mozgások végrehajtása is. A sérült mozgás mindig rendezetlen, diszharmónikus, ezért energiafelhasználása fokozott, ezáltal gazdaságtalan és csökkent hatásfokú.

  Bár elemezni minden mozgásformát lehet, az analízis a gyakorlatban leginkább az analitikus gimnasztikán keresztül érvényesül. Ez elemző, alapozó részkidolgozást jelent, amelynél minden kiinduló helyzetet és mozdulatot milliméternyi pontossággal kell végrehajtani, és mindig egy milliméterrel többet, mint amennyi már könnyen elérhető ("milliméter-elv")

  Az adott fizikai állapoton belül, milliméterenként haladunk a testből kihozható maximum felé.
 2. A sokirányú ráhatás elve

  Berczik: Ugyanannak a testképző feladatnak mindig más testhelyzetben, mozgásformában történő kidolgozása. Az állandóan változó helyzetek, kombinációk biztosítják az összes mozgáslehetőség kihasználását, és egyben kialakítják a gyors reagálás és a gondolkodva gyakorlás képességét.

  Dévény: A praktikus mozgások kialakítása is a sokirányú ráhatás elvét követve a leghatékonyabb. Mozgássérülés esetén a mínusztól a nulláig az alapfunkciók szabályos kivitelezéséig is hosszú az út.
 3. A relatív képességekre épülő testképzés elve

  Berczik: A testképzés nincs fizikai adottságokhoz kötve, hanem az adott testi lehetőségeken belül fejleszti ki a maximumot, az adott fizikumhoz mérve alkalmazza a mozgásanyagot.

  Dévény: Ez megegyezik a gyógyító mozgás alaptételével, hiszen a mozgás rehabilitációra szoruló egyének eleve korlátozott mozgásúak, a csökkent fizikai képesség eleve adott.
 4. A "nincs kétféle út" elve

  Berczik: Nincs kétféle út, egy a tehetséges mozgásúaknak, egy az átlagképességűeknek.

  Az út egyféle, az eredmény az, amelyet az adottságok és fizikai képesség határoz meg.

  Dévény: Ennek a gondolatnak a mozgássérülésekre vonatkozó változata a DSGM korrekció vezérelve; nincs kétféle út, egy az egészségesnek, egy a sérültnek. Az út egyféle, az eredmény az, amelyet a sérülés mértéke és típusa határoz meg. A korrekció mintája az ép, analitikusan kidolgozott - ezáltal esztétikus – mozgás.
A sérült egyént -csecsemőt, gyermeket, felnőttet egyaránt -az ép mozgásfejlesztés útján kell végigvezetni.
Célja a tudatos, pontos, célszerű, gazdaságos és koordinált mozgás kialakítása a sérülés adta lehetőségeken belül. Berczik Sára rendszerének alapelvei megegyeznek a korrekcióhoz szükséges alapelvekkel, ezért lehetett transzponálni azokat a mozgássérülésekre.
Vizualizáció: az agyban történő képi megjelenítés, vagyis a mozdulatok végzése közben a "mentális képernyőn" állandóan látni kell a mozdulatok tökéletes kivitelezését, és ehhez az ideális mintához kell közelíteni a saját mozdulatainkat. Tehát az agyban megjelenő tökéletes kép mintájára kell dolgozni a saját testtel.

Mozgáspecifikus anatómia:

A vizualizációval nem csak a mozdulatok külső formáját kell megjeleníteni az agyban, hanem látni kell a csontok-izületek-inak és izmok belső képét is az adott mozdulatban. Azért mozgás specifikus anatómia, mert nem az izmok pontos eredési-tapadási helyét kell tudni, hanem az izmoknak az elmozdulások közbeni képét kell látni a "belső képernyőn".
 1. "Milliméter-elv" (A "finom belső munkálatok" és a testből kihozható maximum technikája)

  Ez azt jelenti, hogy mind a nyújtások, mind a tágítások tekintetében fokozatosan, milliméterenként haladunk az ideális cél felé.
 2. "Beépített stretching"-"ínkidolgozás" (Magunk adta u.n."beépített ellenállás"a különböző mozgásformák végzése közben)

  Az egyes mozgásformák végzése közben magunk adunk a saját izmainknak ellenállást, nemcsak a végtagoknak, hanem a törzsnek is. Az ellenállást az esztétikus mozgáskombinációk részeként fejtjük ki, ezért nevezzük "beépítettnek". A magunk adta ellenállások és kitartott helyzetek olyan fokozott izometriás izomműködést váltanak ki, amely nem csak az izmokat, hanem az inakat is erőteljesen és tartósan kidolgozza.

  Az "ínláz"a Dévény-testképzés új terminus technikusa; a "beépített ellenállás" hatására létrejövő, az izomláztól teljesen eltérő, az inakban jelentkező sajátos érzet. Az inak kidolgozottsága tartósabb az izmokénál. Hatása hosszabb kihagyás után is megmarad és tartós rugalmasságot, tágságot biztosít.
 3. "Rányújtások","ráemelések","ráfordítások”

  Ez azt jelenti, hogy nem a megadott helyen emelek kart vagy lábat, hanem egy elképzelt tengelyen rányújtok az irányra és ezt a rányújtó erőt próbálom végig kifejteni a mozdulat elvégzése alatt. Ugyanez vonatkozik a ráfordításokra és a ráemelésekre is.
A Dévény-testképzés (STG=speciális testképző gimnasztika) a gyógytornában alkalmazva az alkalmazott analitikus gimnasztika (AAG) nevet viseli.
A gyógytorna betegségekben (kórképekben) gondolkodik, vagyis betegségcentrikus, a normál (STG) mozgásfeladatokban. A Dévény-testképzés (STG) ezt a kétféle szemléletet ötvözi, egyesíti, vagyis a mozgásszemlélethez egészségügyi szemléletet is társít.
A hagyományos megközelítés szerint mindegy, hogy hogyan, csak végezze el a feladatot, pl.:

a hagyományos gyógytorna instrukciója: "Üljön fel a beteg !" a hangsúly a felülésen van.

A DSGM szemlélet szerint: nem mindegy, hogy ül föl, hanem nyújtsa ki a térdét, válla a csípője fölött legyen, húzza le a vállát, ne lordotizáljon, húzza be a hasát és a gyomrát, nyakát nyújtsa, de ne feszítse , mellkasát emelje ki, lapockáját zárja, karját lazítsa el és a megadott módon pl. vállon keresztezve, stb. vezesse, lábfejét feszítse le, üljön a combjára stb.

A kidolgozás a sérülés esetén is nüanszírozott, a szabályos tér idő erő törvényei szerint, ettől esztétikus.

Tehát az összes testrész és izomcsoport tudatos és pontos mozgás kivitelezéssel kell, hogy működjék, a feszítés-lazítás skálájának a felhasználásával.
Az úgynevezett "szép" mozgás nem esztétikai kategóriát, hanem szigorú rend alapján működő, tudatosan képzett motoriumot jelent. Értékei elsődlegesen fizikai értékek: a mozgás pontossága, tudatossága, rendezettsége, célszerűsége és, gazdaságossága. Esztétikum és funkció tehát nem elvont fogalmak, hanem e konkrét tulajdonságok alapján a "szép" mozgás összetevői.
a) A mozgássérült gyermeknek

A speciális testképző gimnasztika az esztétikus testképzés fizikai, pszichikai, esztétikai és nevelési értékeit egyesíti a korrekció követelményeivel.

Fizikálisan: Helyes tartást, az izomzat feletti uralmat, jó mozgáskészséget, erőt, ügyességet, állóképességet, hajlékonyságot, rugalmasságot és nagyfokú koordinációs készséget biztosít.

Mentálisan: A tudatos és pontos munkavégzésen keresztül fejleszti a koncentrációt és az önfegyelmet.

Pszichésen: A sérülések korrekciója közben olyan fizikai, esztétikai és pedagógiai értékekhez juttatja a sérült gyermekeket ,amelyek megszüntetik a betegségtudatot, fejlesztik az önértékelést és segítik a társadalmi beilleszkedést, jelentősen javítva mindezzel az élet minőségét. Olyan testképzettség és szemlélet birtokába jut a páciens, amellyel egészséges társai sem rendelkeznek. E célok sajátos tanítási eszközökkel, mozgásanalízissel és a "milliméter elmélet" alapján történő testkidolgozással érhetők el.

b) A terapeutának?

Az iskolázott mozgás a gyakorlati alapja annak a szemléletnek, amely az izomrendszer működését egyenlő fontosságúnak tartja a funkcióban az agyi vezérléssel.

A mozgáskorrekció célja az ép, kidolgozott mozgás. Ezt a korrekciós célt kizárólag úgy lehet elérni, ha a terapeuta ismeri az "ép" fejlesztésének elméletét és gyakorlatát. Ez az ismeret az analitikus testképző technika elsajátításával szerezhető meg, amely megadja a tudatos mozgás, a pontos izomműködés, az izomerő, a koordináció az ,egyensúlyfejlesztés, a helyes és hibás kivitelezés közti különbség, vagyis a testkidolgozás saját élményét. A saját élmény a szakszerű korrekció alapja.
Csoportos órák keretében zenekísérettel. Az órákon olyan ép értelmű, zömmel óvodába/iskolába járó gyermekek vesznek részt, akik ortopédiai, vagy idegrendszeri eredetű károsodásuk miatt óvodai/iskolai testnevelésben -gyógytestnevelésben sem -vehetnek részt.

Mozgásterápiai kezelésük országszerte kórházi intézményekben, vagy szakrendelőkben folyik, ez azonban csak időszakos foglalkozást jelent, így folyamatos mozgáskorrekciójuk és mozgásnevelésük teljesen megoldatlan. Az STG tanításnak a DSGM által alkalmazott formája mindkét problémát áthidalja: éveken keresztül biztosítja a korrekciót, egyben mozgásnevelést és mozgáskultúrát is nyújt.

Mindez szisztematikusan felépített tananyag átadásán keresztül történik.

A gyermekek beutalását és rendszeres kontrollját ortopéd és neurológus szakorvosok végzik.
Lehetőség szerint homogén csoportok kialakítása a cél. A csoportbeosztás diagnózis, életkor, haladási szint alapján történik.

Diagnózis alapján:

Ortopédiai megbetegedések (gerincferdülés különböző formái, csípőficam, dongaláb, egyéb csontrendszeri megbetegedések stb.

Neurológiai eredetű állapotok (cerebralparesis, plexus laesio stb.)

Egyéb (posttraumás, reumatikus stb) fennálló tünetek.

Életkor szerint:

a) kisóvodások 3-4 év

b) nagyóvodások 5-6 év

c) alsótagozatosok 6-10 év

d) felsőtagozatosok 10-14 év

e) serdülők 14-18 év

f) felnőttek 18 évtől korhatár nélkül. A gyerekcsoportokon kívül felnőttek számára is tartunk STG korrekciós és egészségmegőrző testképzést

Haladás szint szerint:

a) kezdő

b) középhaladó

c) haladó fokozatosan
Az analitikus szemléletet minden feladatnál érvényesíti.

A mozdulatok pontos kivitelezését, a helyes mozgásvégrehajtást konzekvensen megkívánja. Az alapozást döntőnek tartja a fejlesztésben, ezért rögtön a helyeset, a jót tanítja.

A hibajavítást folyamatosan és a legkisebb részcselekvésnél is alkalmazza. Esetlegesség nincs. A fokozatosság elvét maximálisan betartja. Állandóan változó testhelyzetekben dolgozza ki a fizikumot. Követelményrendszert állít a növendékek elé, de reálisan és egyénre szabottan.

A fejlesztő és korrekciós munkát korszerű edzéselmélet és edzéstervezés alapján építi fel. Zenetani alapismereteket nyújt a ritmus, a tempó, a dinamika, stb. zenei alapfogalmak megismerése révén a mozgásképzés folyamatában. Évekre felépített tananyagot tanít kezdő, középhaladó és haladó szinten az iskolai tanév beosztását követve.
Miután Dévény Anna két évtizede tart STG tréninget az Operaház Balett Együttesének, gyakori kérdés a DSGM-testképzéssel kapcsolatban; hogy függhet össze a mozgássérülés gyógyítása az extra fizikai képességek maximumra fejlesztésével, hogy lehet ezt a két végletet azonos módon megközelíteni.

A válasz: helyesen mozogni csak egyféleképpen lehet jól. Ezt az egyfélét kell megcélozni, akár sérült mozgásról, akár különleges képességekről van szó. A követelmény és az eredmény természetesen eltérő.

A DSGM-testképzés sokirányú felhasználhatóságának az a magyarázata, hogy nem mozgás stílusokban és műfajokban gondolkodik, hanem a mozgás "anyagában", a testben. Gondolkodásmódja és testtechnikája egy adott fizikum lehetőségeinek a maximumát célozza meg. Ez a maximum mindenkinél más.

Az STG a testből kihozható maximum technikája. Alap, amelyre bármit lehet építeni, és amely segít a profiknak, sőt mindenkinek a sérülések megelőzésében.
Egymásra épülnek, de nem helyettesítik egymást. Az SMT a gyógyítás, mert ez tesz képessé a mozgásra, az STG a fejlesztés, ami a már működőt tovább erősíti és koordinálja. A sorrend nem felcserélhető, mert ami nem működik, azt nem lehet fejleszteni.

Helyszín:

Az Alapítvány oktatói a Dévény-módszerrel végzett mozgásfejlesztő órákat Budapesten, a belváros szívében: 1054 Budapest, Október 6. utca 24. fszt. (bejárat a kapualjból, kapukód: 1) tartják.

Mindenkinek sikeres évet kívánunk!